Utdanning gir arbeid

Arbeidsledigheten synker, og etterspørselen etter lærere og arbeidskraft til ulike kommunale etater er stor. I alle disse stillingene er utdanning et krav.