Stoler på politiet, men ikke på journalister

Politifolk og advokater stoler folk på, mens journalisters etiske standard har de ingen tiltro til.