Regjeringen vil bruke 7,2 mrd mer

Regjeringen vil bruke 7,2 milliarder mer. Mesteparten går til Forsvaret og helse, fremgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.