Verner elevene bedre

Elever og foreldre skal får bedre mulighet til å påvirke skolemiljøet.