Vurderer drastiske asylendringar

Det kan bli aktuelt å innføre innskrenking i det frie advokatvalet for asylsøkjarar, og «tak» for kor mange asylklientar kvar advokat kan ha.