Åpner for ny kvinnelig biskop

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland har nå fått en enestående mulighet til å kunne utnevne landets andre kvinnelige biskop.