I løpet av året kommer mellom 8.000 og 16.000 personer til å bli voldtatt eller forsøkt voldtatt her i landet. Svært få av sakene kommer til å ende med fellende dom. Det viser tall som Aftenposten har innhentet.

Av disse voldtektssakene blir litt over 1.200 anmeldt. Mer enn tre av fire av dem henlegges uten oppklaring. Av 174 voldtektstiltaler som ble tatt ut i 2013, endte hver fjerde med frifinnelse. 130 personer ble dømt, noe som tilsvarer 0,8 — 1,6 prosent av politiets totalanslag på antall voldtekter og voldtektsforsøk. Det vil si at én av hundre saker ender med dom, viser tall som Aftenposten har innhentet.

90 prosent anmelder ikke

Samtidig viser statistikken at ni av ti personer som blir voldtatt, lar være å anmelde forbrytelsen.

— At så få saker anmeldes, og enda færre ender med dom, er viktige og skremmende funn, sier Siri Thoresen, som står bak en voldsundersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Hun mener det er uverdig for en rettsstat at man kan ha mer å tape på å anmelde enn på å la være å anmelde.

- Politiet må bli bedre

Thoresen får støtte fra spesialrådgiver på voldtekt i Amnesty, Patricia Kaatee.

— Når nordmenn ikke lenger er å anmelde, blir det i realiteten straffefritak for voldtekt, sier Kaatee.

Politidirektoratets fagdirektør Atle Roll-Mathiesen medgir at det er for store ulikheter i politiet. Politiet må bli bedre og mørketallene må utfordres, sier han.