Klomsæt ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner for å ha lekket tre bilder av Breivik til pressen 3. februar 2012, men nektet å vedta forelegget. Dermed havnet saken i retten. Advokaten ble frikjent i Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket, og saken skal opp i Borgarting lagmannsrett på mandag.

Stein Møllerhaug og Gisle Hannemyr er oppnevnt som private sakkyndige i saken. Dataekspertene har undersøkt ett av bildene som ligger tilgjengelig for kunder i Aftenpostens dataarkiv, og begge sier til avisen at bildet må stamme fra andre kilder enn Klomsæt.

Mer informasjon

— Bildet inneholder mer informasjon enn det bildet som var på Klomsæts CD. Det tolker jeg dit hen at dette bildet ikke kan stemme fra den CD som Klomsæts sekretær hentet på Politihuset 3. februar 2012, selv om det var påført det merket Klomsæts bilder var merket med, sier Stein Møllerhaug.

At det finnes flere bilder med Klomsæts usynlige vannmerke enn de som fantes på CD-en, reagerer Klomsæts forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sterkt på. I et brev til aktor og statsadvokat Kristian Jarland og Spesialenheten for politisaker varslet han lørdag om den nye opplysningen.

Kripos-rapport

Spesialenheten har tidligere gitt politiet i Asker og Bærum skarp kritikk for at de brukte teledata som blant annet viser trafikk til og fra Klomsæts telefon, i sin kartlegging av hvilke journalister advokaten ringte til på den tiden bildene ble offentliggjort i pressen.

En 260 sider lang Kripos-rapport ventes å bli sentral i ankesaken. Rapporten ble laget etter at Klomsæt krevde en gjennomgang av datamaskinen som ble brukt for å lage en felle for advokaten ved å påføre bildene usynlige vannmerker.

Advokat Sigurd Klomsæt
Scanpix