• HEMMELIG: Dette er brevet Afghanistan sendte for å protestere på alle returene. Både Utenriksdepartementet og ambassaden i Kabul hemmeligholder brevet «av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser».

Her er brevet Justisdepartementet sier ikke omhandler familiereturer

Justisdepartementet hevder at de mange tvangsreturene av asylbarn ikke er nevnt i protesten de fikk fra afghansk UD. Les brevet og døm selv.