Den ferske valgkomiteen i Senterpartiet har dårlig tid. Komiteens leder Terje Riis-Johansen ledet det første møtet — avholdt på telefon - fredag klokken 13, bare en time etter at landsstyret hadde oppnevnt valgkomiteen.

Valgkomiteen har under to måneder på seg.

Senterpartiet må legge lederkabalen på nytt fordi Navarsete tidligere denne måneden trakk seg da støyen ble for dominerende etter tidenes dårligste stortingsvalg i fjor høst.

- Opptre ærlig

Havarirapporten etter valget pekte blant annet på samarbeidsproblemer i partiledelsen som en av årsakene til det dårlige valget.

Det må for all del unngås nå, understreker Navarsete:

— Valgkomiteen må finne en ledelse som jobber godt sammen. Da må de snakke med folk, og så må de opptre ærlig og ikke skyve noe under teppet. Mange mener at ting ble skjøvet under teppet sist. Det skal jeg ikke uttale meg om, for jeg satt ikke i den valgkomiteen. Men mitt budskap nå, er at det er bedre å levere en delt innstilling, enn å skyve noe under teppet, sier Navarsete til NTB.

Ha tillit

Hun oppfordrer også til indre samling og styrking av partiets samhold.

— Vi må jobbe frem en gjensidig tillit som gjør at folk i partiet tør å snakke åpent og fritt med valgkomiteen, uten å frykte at det havner i mediene. Vi har ikke vært helt der i det siste, men det er dit vi må komme, sa Navarsete etter at landsstyret, som møttes på Gran i Hadeland fredag, enstemmig hadde klappet inn valgkomiteen.

Der havnet det flere erfarne partifolk, med eksstatsrådene Riis-Johansen og Magnhild Meltveit Kleppa i spissen.

Diskusjon et gode

De to nestlederne Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe har - i likhet med resten av sentralstyret - sagt at de stiller sine plasser til disposisjon, og samtidig gjort det klart at de gjerne blir med videre.

Ingen av dem vil kommentere Navarsetes utsagn om at det er bedre med en delt innstilling fra valgkomiteen enn at noe blir skjøvet under teppet.

— Jeg har tro på at dette blir bra, jeg, for det er en valgkomité med bra folk, sier Borten Moe til NTB.

— I utgangspunktet er politiske diskusjoner og dermed til en viss grad uenighet et gode. Men jeg tror valgkomiteen klarer å samle seg om en helhetlig innstilling, sier Vedum.

Reservasjon og beredskap

Landsstyret samlet seg ellers om en uttalelse som går mot reservasjonsrett for leger - samtidig som det understrekes at partiets stortingsrepresentanter stilles fritt under avstemningen i slike saker.

— Jeg stemte for den resolusjonen fordi den så klart slår fast at Senterpartiet står for kvinners rettigheter og abortlovens bestemmelser. Så er det en forskjell mellom reservasjonsrett og reservasjonsadgang, som jeg mener at leger skal ha, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

Hun kommer etter alt å dømme til å benytte seg av anledningen til å stemme på tvers av stortingsgruppen, selv om ingen i dag kan si hva regjeringens forslag til slutt vil bli.

Landsstyret gjorde også et vedtak om beredskap. I sin tale trakk Navarsete frem de seneste storbrannene - som en illustrasjon på at hun, og Senterpartiet, mener det vil være feil å legge om brannberedskapen og politiberedskapen her i landet ved redusere antall enheter.

— Det er helt feil ende å begynne i. Vi må heller spørre hva som er viktigst for lokalsamfunnet. Brannene har vist oss hvor viktig det lokale engasjementet er. Så er vi for bedre opplæring, teknologi og koordinering, som også er en del av brannstudien.