OddnyMiljeteig.jpg

Oddny Miljeteig (SV) fra Landås i Bergen slåss for seks-timers normalarbeidsdag.— Det er på tide å reise fanen høyt for sekstimersdagen. Det er den viktigste likestillingskampsaken i vår tid, når kvinner nå er kommet i jobb, og vi har full barnehagedekning. Vi har ikke reist kvinnekamp for å jobbe oss i hel.

Miljeteig mener dette er en viktig sak for alle.

— Men jeg tror kvinnene må løfte den frem for det er fremdeles kvinnene som kjenner helheten da de tar mest ansvar hjemme. Hadde du spurt meg for ti år siden, hadde jeg hatt den samme parolen.

20140303DEG135.jpg

— Bedre forebygging, etterforsking, oppfølging av voldtektStortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) viser til undersøkelsen som viser til at hver tiende kvinne har vært utsatt for voldtekt. En av fire har opplevd vold eller trusler om vold.

— Mange opplever at det er en person man hadde tillit til som gjør det. En far, bror, kjæreste eller ektefelle. Det er alvorlig kriminalitet, og alvorlige tillitsbrudd.

Tajik mener at politikere må gjøre tre ting: forebygge bedre, etterforske bedre og følge opp bedre.

— Og med oppfølging mener jeg både i helsevesenet og rettslig. Det er altfor mange som opplever at saken blir henlagt. For å bedre det, er det viktig at politiet får mer kunnskap om voldtekt.

FrodeAase-Nilsen.jpg

— Kvinnekamp er fortsatt lønnskamp Frode Aase-Nilsen , fagkonsulent i autismeteamet, Haukeland, understreker at kvinnekamp fortsatt er lønnskamp.

— Jeg har jobbet i kvinnedominerte yrker i mange år, tidligere var jeg avdelingsleder for et bofellesskap. Det er greit at det er lik lønn for likt arbeid, men kvinneyrkene kommer dårligere ut enn de mannsdominerte yrkene. Det tror jeg ikke er tilfeldig.

JonatanNystrom.jpg

— Trygghet for verdens kvinnerFor Jonatan Nyström, arbeidssøker og sentrumsboer, er stikkordet trygghet.

— Vi lever i en trygg verden her i Norge. Samtidig i andre deler av verden, har ikke kvinner samme levekår. I mange land klarer man seg ikke som kvinne alene. Vi må kjempe for at de kan få trygghet til å bestemme over sine egne liv.

AiliRonningJakobsen.jpg

— Flere kvinner i lederstillinger Ailin Rønning Jakobsen fra Meland erlærer i voksenopplæringen. Hun er ikke i tvil om hva hun vil stå på barrikadene for.

— Det er stor forskjell i lønn, og skal vi jevne det ut må kvinner opp i lederstillingene. Jeg tror mange kvinner har mye å bidra med, men så tør de ikke. Nå har vi flere tøffe kvinner som styrer dette landet. Jeg håper flere kommer etter.

StephanieBahl.jpg

— Likelønn Stephanie Bahl , sykepleierstudent fra Sentrum trekker frem lønn.

Som sykepleier har man ikke den beste lønnen. Men jeg mener at når man studerer såpass lenge, skal man ha lik lønn etter endt utdanning.

bjorn_k_danbolt.jpg

— Jobben er ennå ikke gjort! Bjørn Kristian Danbolt er leder for studentparlamentet ved UiB og bor i Sandviken. Han sier at politikerne og de som styrer ikke kan hvile på sine laurbær.

— Det er fortsatt utfordringer, for eksempel her i akademia der det er ujevn kjønnsfordeling blant de akademisk ansatte. En av de største suksesshistoriene om likestilling er kvinners inntog i høyere utdanning. Men vi har ennå ikke tatt det siste steget med å få flere kvinner inn i professorater. Det er viktig fordi et mer likestilt miljø gir bedre arbeidsklima for alle.

20140303DEG074.jpg

— Nei til reservasjonsrettBergensartisten Lars Vaular synger ut fra sitt eksil i Oslo:

— Det at leger kan reservere seg, er nesten bare en snarvei til å innføre abortforbud igjen. Det er jo også et filosofisk spørsmål ved dette. Hvis man har reservasjonsrett for leger, må det og gå an å ha reservasjonsrett for muslimer som jobber på Rema og ikke vil selge svin.

CathrineHeienberg.jpg

— Nei betyr neiBloggeren Cathrine Heienberg fra Fana understeker at voldtekt er skremmende vanlig.

— De fleste kjenner eller vet om noen det har skjedd med. Selv har jeg en venninne som ble voldtatt, og jeg synes det er forferdelig at kvinner skal være frarøvet trygghetsfølelsen. I altfor mange tilfeller orker ikke kvinner anmelde, og altfor ofte blir saker henlagt. Det kan ikke være sånn.

Eirin Egge Ryan og Elise Winterthun.jpg

— Nei til reservasjonsrettenLitteraturstudent Eirin Egge Ryan fra Møhlenpris og engelskstudent Elise Winterthun fra Sandviken kjemper mot reservasjonsretten.

Ryan: - Det virker bakvendt og tungvint å gå tilbake på noe så mange har kjempet for i så mange år. Det er helt feil på alle mulige måter. Det finnes tusenvis av saker man kunne fokusert på internasjonalt. Men dette er nok mest aktuelt i Norge i år. 8. mars skal være en dag man feirer rettighetene man har kjempet for. Det er trist om denne retten skal forsvinne, når vi burde kjempet for nye rettigheter i stedet.

Winterthun: - Vi har en lovgivning som tillater selvbestemt abort. Da skal man være sikker på at i kontakt med det offentlige, så er det den retten man møter. Hele veien.

horne_2.jpg

— Stopp vold mot kvinnerLikestillingsminister Solveig Horne (Frp) trekker frem kampen mot mot vold mot kvinner.

— Vi vet at vold i nære relasjoner koster mellom fire og seks milliarder kroner i året. At så mange kvinner fortsatt opplever vold i 2014, viser at dette er et arbeid som aldri må stoppe.

Horne sier politikere må være med på å bygge ned tabuet rundt vold, og at kvinnene må vite at det finnes krisesentre der de kan få hjelp.

— Jeg kunne sagt mye annet, men akkurat dette temaet griper inn i alle samfunnslag, og i så mange hjem. Derfor er det viktig å løfte frem problemet.

HanneNabintuHerland.jpg

— Ja til mannen, nei til sinte feministerReligionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland mener at vi i mange år har hatt en så aggressiv og sint kvinnekamp, at vi i dag er i ferd med å få en diskriminering av mannen.

— Statistikken viser at menn dropper mest ut av skolen og at unge menn i Norge har en av verdens høyeste selvmordsrater. Hvis feminisme blir hat mot mannen, er vi i feil grøft. Feminisme må bety likeverd og rettferdighet, også for mannen.

Klikk her for å lese programmet for kvinnedagen i Bergen!