23 prosent svarer at de tror regjeringen går av før stortingsperioden er over.

— Velgerne er forstandige. I Stortinget var det fire partier som lovet en ny regjeringen, og den forpliktelsen er sterk, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun mener velgerne ser at det finnes en felles kjerne mellom de fire borgerlige partiene, selv om det har vært diskusjoner og uenighet underveis.

Også Fremskrittspartiets leder Siv Jensen ser på målingens konklusjon som positiv.

— Dette er jo bra tall og et godt utgangspunkt. For mye av det regjeringen har nedlagt av arbeid, har ikke folk fått merke ennå. Det handler om mange store reformer som det er brukt mye tid på. Nå rulles de ut, sier Jensen.

Ser man på de spurtes partitilhørighet, er det større skille i synet på om regjeringen overlever eller ikke. Nesten halvparten av Senterpartiets velgere tror regjeringen må trekke seg før 2017. Andelen er også klart lavere blant Kristelig Folkepartis velgere enn gjennomsnittet. På den andre siden mener ni av ti Høyre-velgere at regjeringen blir sittende. Tiltroen til regjeringen er også størst i sentrale strøk der folk er godt utdannet og tjener godt, og menn er mer positive enn kvinner i synet på regjeringens evne til å overleve ut stortingsperioden.