Komiteens medlemmer fra Sp, SV og Ap vil ha klarhet i om Anundsen har forsøkt å få til en politisk hestehandel med V og KrF om de utviste, lengeværende asylbarna.

Dette vil de vite

Spørsmålet komiteen sender er:

«Har statsråden forsøkt å påvirke utfallet av kontrollsaken, vedrørende overholdelse av opplysningsplikten, gjennom å tilby politisk gjennomslag på andre felt?»

— Nå må han svare, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Tidligere i uken nektet Anundsen å svare Lundteigen på et spørsmål i samme sak.

Ikke noe å handle med

Finner komiteen svaret utilfredsstillende, kan Anundsen også bli innkalt til en egen høring.

Bergens Tidende og Dagsavisen har skrevet at Anundsen forsøkte å forhandle bort sterk kritikk og mistillit fra samarbeidspartiene, mot at de utviste, lengeværende asylbarna skulle få sine saker behandlet på nytt.

Det har Sp, Sv og Ap reagert sterkt på.

— Konstitusjonen kan ikke være politisk valuta, har Aps Jette Christensen uttalt.

På Stortinget er det en rådende oppfatning at Anundsen ikke har brutt noen konstitusjonelle spilleregler, men de som reagerer mener at det er et klart brudd på politisk sedvane.

Uakseptabelt

I klartekst mener de at forsøk på å forhandle bort konstitusjonell kritikk i en sak, kan undergrave kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle som kontrollerende instans i forhold til regjeringen.

Saksordfører Bård Vegar Solhjell sier han nesten har vondt for å tro at Anundsen, som tidligere leder av kontrollkomiteen, har forsøkt å forhandle seg bort fra kritikken:

— Hvis statsråden har brukt sin makt for å unngå kritikk i en konstitusjonell sak så er det en absolutt skandale og helt uakseptabelt. Jeg kjenner ikke til noe sånt eksempel i Norge. Påstanden må derfor besvares.

Vil beskytte spillereglene

- Hvorfor er det uakseptabelt?

— Fordi spillergelene må være hevet over den alminnelige politikken. Hvis man kjøpslår om selve spillereglene med det man har av makt som statsråd, bryter det ned respekten for spillereglene.

— Opplysningsplikten er en slik sentral spilleregel. Et flertall i komiteen mener statsråden har opptrådt svært kritikkverdig. Et mindretall mener at vi ikke kan ha tillit til ham. Om han benytter seg av andre politiske saker for å begrense kritikken, så er det en presedens vi ikke kan tillate setter seg i norsk politikk, sier Solhjell.

Alvorlige beskyldinger

Aps Jette Christensen minner om at Anundsen både er utfordret i offentligheten og av enkeltrepresentanter, uten at han har svart.

— Det er et stort problem. Beskyldningene er alvorlige, siden statsråden er beskyldt for å prøve å påvirke en sak som dreier seg om Stortingets tillit til ham.

— Det er en fare for at dette kan skape presedens. Hva skjer neste gang og i neste sak? På hvilken måte påvirker det parlamentarisk skikk og bruk? Vi har nå mulighetene til å slå fast at en konstitusjon ikke er en handelsvare, sier Christensen.

Avvises av de borgerlige

V, KrF, H og Frp stiller seg ikke bak at komiteen sender et nytt spørsmål og beskylder opposisjonen for å bedrive politisk spill.

— Autoriteten til kontrollkomiteen skal ikke brukes på denne måten. Det er ikke vår oppgave å undersøke hva slags drøftelser som skjer mellom partiene, sier komitemedlem Erik Skutle (H). Han mener opposisjonen gjerne må hevde at forsøk på slik hestehandel er galt.

— Men det vil ikke være i strid med lovverket, og er dermed heller ikke en sak for denne komiteen. Jeg reagerer også på at de baserer seg på rykter og anonyme kilder. Jeg er særlig overrasket over at Ap legger listen så lavt for hva de mener trengs for å starte undersøkelser, sier Skutle.

Høyres Michael Tetzschner sier at SV, Sp og Ap er i sin fulle rett til å bruke en mindretallsrettighet til å skrive et brev.

— Men det er ikke et flertall som stiller seg bak dette. Grunnen til at vi ikke kan skrive under på brevet, er at man legger opp til at kontrollkomiteen skal revidere innholdet i politiske samtaler. Det kan vi ikke være med på.

- Kan ikke kontrollkomiteens rolle bli utfordret om man forhandler om hvor alvorlig kritikken skal være?

— Det som bekymrer meg mest er man er så fantasifull i det man ønsker å kontrollere, at det går ut over komiteens anseelse hos vanlige velgere. Vi kan bli redusert til et sideteater for Stortingets arbeid i plenum, sier Tetzschner.

Politisk spill

Venstres Abid Q. Raja mener kontrollsaken mot Anundsen er avsluttet, og at den endte med kritikk mot Anundsen, kombinert med at asylbarn blir hentet hjem.

— Nå er det Ap og Martin Kolberg som undergraver kontrollkomiteens rolle. Han graver i noe som ikke hører til i komiteen. Hvem som har snakket med hvem, om hva og hvordan, dreier seg ikke om statsråden har overholdt opplysningsplikten overfor Stortinget. Dette tjener de rødgrønnes partipolitiske spill. Ikke noe annet, sier Raja.