— Jeg har møtt folk som har vært både godt ruset og som har vært igjennom behandling. De sier at det kastes bort mye penger, sa statsministeren og Høyre-lederen i sin tale til landsmøtet.

— Er du først avruset, må du vente 3-4 måneder på en behandlingsplass, så er det ikke rart om du havner tilbake på kjøret, sa hun.

Lover 400 millioner

Regjeringen vil nå levere en opptrappingsplan på rusfeltet.

I budsjettet for 2015 foreslo regjeringen ytterligere 400 millioner kroner til rus, psykisk helse og lavterskeltilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

— Jeg kan varsle at regjeringen, som et ledd opptrappingsplanen, vil foreslå ytterligere 400 millioner kroner til rusfeltet i kommunene i 2016, sier Solberg.

Nytt senter for muskelplager

Regjeringen etablerer også et diagnosesenter for muskel- og utmattelsestilstander der årsaken til plagene ikke er kjent.

— Dette er et eksempel på en pasientgruppe som har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet. Jeg er opptatt av at også disse pasientene må tas på alvor, sier Solberg.

Hun fortalte også at det fra 1. mai kommer pakkeforløp for ti nye kreftformer, samt for ytterligere 14 kreftformer fra 1. september.

Hensikten med pakkeforløpene er at pasientene skal få et mer forutsigbart og helhetlig behandlingsforløp, med klare regler for fremdriften.

Røpet melding

Solberg røpet også en del punkter fra primærhelsetjenestemeldingen, som helseminister Bent Høie skal legge frem:

  • Regjeringen vil gå igjennom grunnutdanningen og videreutdanning for sykepleiere for å sikre at studentene lærer det de trenger.
  • Et pilotprosjekt med nasjonal deleksamen i sykepleierutdanningen.
  • Gjeninnføring av kompetansekrav for profesjoner som enhver kommune skal ha som minimum.
VANT TIL RUS: I Bergen har man etter hvert vendt seg til at de åpne russcenene er en stor del av bybildet.
BERGENS TIDENDE