Statsadvokat Kristin Røhne påpekte selv at Alvdal-sakene og Nes-saken omhandlet grovere, flere og mer langvarige overgrep mot barn. Men saken som går for Drammen tingrett er i seg selv spesiell, fordi den omhandler spedbarn ned til to måneders alder og fordi de tiltalte har lagt for dagen en kynisme uten sidestykke.

— Det er spesielt alvorlig når de tiltalte bruker barn som sexleketøy, sa Røhne i sin prosedyre, og viste til en Facebook-chat mellom to av de tiltalte der babyens stefar omtalte henne som et leketøy.

Moren i Alvdal-saken ble dømt til forvaring i 13 år og fem måneder, etter at nesten fire års soning var trukket fra. Foreldrene til de tre guttene i Nes-saken fikk på sin side 17 års fengsel.

— Vi må ligge tett opp til disse avgjørelsene. Vår sak er ikke like omfattende, men har sine egne helt spesielle sider, sa Røhne,

Hun vil avslutte prosedyren onsdag ettermiddag, med å legge ned straffepåstander. Først da blir det kjent hvor strengt aktoratet mener de fem tiltalte bør idømmes.