Kugalskap koster Norge 250 millioner

Oslo (NTB): Utgiftene til å sjekke rundt 8.800 storfe for kugalskap og til å fjerne kjøttbeinmel fra fôr vil komme på nesten 250 millioner kroner.