BNL- Trusselen mot byggenæringen borte

Bortfallet av konjunkturavgiften betyr at trusselen om permitteringer og oppsigelser i næringen blir borte, mener Arne Slettebøe i Byggenæringens Landsforening.