Forlanger egne lærere i folkeskikk

Sosialarbeidere må inn i skolen for å ta seg av de bråkete elevene. Lærerne skal få konsentrere seg om de elevene som vil lære.