Leketrompeter gir barn hørselskade

Statens forurensningstilsyn (SFT) advarer foreldre mot en rekke typer leketrompeter som blir solgt i leketøybutikker over hele landet foran årets 17. mai.