Advarer mot elever i rus

Sosial- og helsedepartementet advarer mot at elever med rusproblemer utplasseres i praksis ved helseinstitusjoner.