Norge vil lempe på Irak-sanksjoner

Norge vil foreslå for FNs sikkerhetsråd at de fleste straffetiltakene som hindrer eksport av sivile varer til Irak, blir opphevet. Restriksjonene rammer sivilbefolkningen hardt.