Slik kan du unngå helsekøene

Her er smutthullene der det offentlige betaler deg ut av helsekøene.