Kristiansen: 21 år

Barnedrapstiltalte Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen er dømt til henholdsvis 21 og 17 års fengsel. Dette forkynte sorenskriver Jørn Ree like før klokken 13.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

HALLGEIR OFTEDALKEN ROSSLAND ken.rossland@bt.no

Viggo Kristiansen fikk i tillegg ti års sikring. Det slapp Jan Helge Andersen.

Fylt til trengsel Rettssal 1 i Kristiansand tinghus var fylt til trengsel da sorenskriver Jørn Ree erklærte retten for satt noen sekunder før klokken 13. Straks etter at Kristiansen hadde fått opplest at han hadde fått 21 års fengsel, konfererte han med sin advokat Svein Hagen.

Dommen betyr så langt at Viggo Kristiansen er kjent skyldig i to overlagte drap, mens Jan Helge Andersen er dømt for et forsettlig drap. Kristiansen ble ilagt sikring på ti år, og påptalemyndigheten kan anvende alle sikringsmidler.

Retten bemerker i dommen at de to småjentene har blitt observert av de domfelte på en fjellknaus. Guttene gikk deretter ned på stien og møtt jentene. Deretter ble jentene lokket inn i skogen.

— Ren likvidering Retten har i hovedtrekk basert sin domfellelse på den forklaringen som Jan Helge Andersen har gitt i retten. Det er fra retten ikke funnet det tvilsomt at Viggo Kristiansen begikk overgrep mot begge jentene, og deretter drepte dem.

Retten har ikke funnet grunn til å tvile på at Kristiansen hadde tid til å overveie hva som skjedde i Baneheia, og at drapene fant sted for å skjule voldtekten.

Retten sier at drapet på den eldste jenten fra Kristiansens side var en ren likvidering.

Kristiansand byrett har lagt til grunn at Jan Helge Andersen drepte den yngste av jentene.

Andersen mest troverdig Sorenskriver Jørn Ree leste videre fra dommen at retten oppfattet Andersens forklaring som stort sett troverdig. Bortsett fra hans egen forklaring om overgrepet mot den yngste jentene. Retten har her lagt avgjørende vekt på den forklaring de rettsmedisinsk sakkyndige ga under rettssaken.

I domspremissene blir det lagt vekt på at DNA-funnene på åstedet og ofrene understøttes av Jan Helge Andersens forklaring.

Retten har festet avgjørende lit til den forklaring Andersen har gitt. Retten bemerker også at Kristiansen har spesielle seksuelle tilbøyeligheter.

Mobiltelefonbruken fra Kristiansens er vurdert av retten, og det konkluderes med at mobilbruken ikke endrer rettens oppfatning av at Viggo Kristiansen var på åstedet.

Frikjennes for ett drap Retten mener at Andersen medvirket til de to voldtektene som Kristiansen gjennomførte, og at han gjennomførte et seksuelt overgrep selv.

Kristiansand byrett mener at Andersen ikke kan dømmes for medvirkning til drapet på den eldste jenten. Han ble dømt for forsettlig drap på den yngste jenten, og dermed frifunnet for overlagt drap. Selv om Andersen veide for og imot, var hans overveielser ikke av en slik karakter at han kan dømmes for overlagt drap, mener retten.

Ba om 21 år for begge Aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, hadde lagt ned påstand om 21 års fengsel og ti års sikring for begge to. Advokat Tore H. Pettersen, som forsvarer Viggo Kristiansen, krevde at 22-åringen måtte frifinnes for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha vært til stede i Baneheia drapskvelden, 19. mai i fjor.

Ben Fegran, forsvarer for Jan Helge Andersen, mente at 10 års fengsel ville være passende for hans klient. Andersen erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet i Kristiansand byrett 23. april.

Tok betenkningstid Sorenskriver Jørn Ree: - Har dere forstått dommen?

Jan Helge Andersen nikket - Viggo Kristiansen svarte ja og nikket.

Sorenskriveren orienterte om ankemulighetene. Begge de to domfelte tok betenkningstid.

Les også: Kristiansen viste fingerenStine Sofies mor reagerte på redusert straff- Andersen fikk for lav straff- Mild straff og lav erstatning- En dom folk kan leve medLettelse i Grimstad - Streng straff føles riktig for barna - Drapsmennene var hjerterå- Særdeles skjerpende omstendigheter Må betale erstatningFakta om Baneheia-saken

SPENTE: Aktor, Edward Dahl, og bistandsadvokat for Ada Sofie Austegard og Hans Christian Brekke, Anne Kristine Bohinen, var tydelig spente i forkant av opplesningen. Foto: Heiko Junge, Scanpix
Publisert: