Kristiansen: 21 år

Barnedrapstiltalte Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen er dømt til henholdsvis 21 og 17 års fengsel. Dette forkynte sorenskriver Jørn Ree like før klokken 13.