Sponheim har tru på landbruket

Norsk landbruk står nå overfor langt større og vanskelegare utfordringar enn nokon gong før. - Areal betyr sjølvsagt mykje, men vi snakkar for lite om bondens personlege eigenskapar, meiner landbruksminister Lars Sponheim.