Trygg avstand: 6 meter

Oslo-politiet sine ekspertar har kome til at alle som var innanfor ein radius på seks meter, kunne ha blitt påførd skade om bomba var blitt detonert.