Styrer sykehuskuttene

Helse-Vest kan ikke sentralisere akuttberedskapen ved sykehusene uten at helseminister Dagfinn Høybråten får et ord med i laget.