Lunken interesse for Kristins memoarer

Kristin Kirkemo Haukelands bok "Fanget og fri" later ikke til å bli noen bestselger.