Vil beskytte forbrukerne bedre

Myndigheter og organisasjoner innen EØS-området kan nå føre saker og beskytte forbrukerinteresser over landegrensene.