Skryt til Erna Solberg og SV

Statsminister Kjell Magne Bondevik vil aldri fråskrive seg retten til å bruke kabinettspørsmål for å tvinge viljen sin igjennom i Stortinget.