Tomatnæringen truet av virus

Alle gartnersamlinger og befaringer i veksthus i Rogaland er avlyst etter at tomatviruset pepinomosaikk er påvist på Finnøy i Rogaland.