Moglege trugslar

Dei moglege trugslane Hydro-rapporten ser for seg at toppleiinga eller konsernet kan bli ramma av - som følgje av sine eigne avgjerder: