Blir sak for Stortinget

Fritaket for boplikt på fritidseiendommen på Ågerøy i Lillesand blir nå en sak for Stortinget. Det besluttet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.