Kristin fikk strafferabatt

Kristin Kirkemo Haukeland ble trodd av lagmannsretten, og slapp unna med 16 års fengsel. Per og Veronica Orderud ble ikke trodd. De fikk lovens strengeste straff.