Nederlag for Sykepleierforbundet i Rikslønnsnemnda

Norsk Sykepleierforbundet tapte saken i Rikslønnsnemnda og får ikke gjennomslag for kravet om økt lønn.