Nynorsk frontsoldat i cyberspace

Microsoft meinte ein nynorsk versjon av Office-programma ville kosta rundt 30 millionar kroner og bad staten om stønad. Gaute Hvoslef Kvalnes (24) har gjort jobben for Linux, på dugnad.