Nekter å være sekunda yrkesgruppe

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere mener de fikk et dårligere lønnstilbud enn lærere og sykepleiere. Nå streiker de