Stor gjennomtrekk av ungdom

70 prosent av unge bymennesker som lar seg lokke til distriktene, flytter tilbake til sentrale strøk før de fyller 35 år.