Viksveen klagar POT inn for kontrollorgan

Journalist Stein Viksveen vil nå at Stortinget sitt kontrollorgan for dei hemmelege tenestene, EOS-utvalet, skal «ta» overvakingspolititiet.