Klimaendringene vil øke kraftproduksjonen

Klimaendringene kan snu opp ned på tidligere beregninger av årlig kraftproduksjon i norske vannkraftverk. Det vil gi oss mer strøm hvert år enn det myndighetene hittil har regnet med, og uten å bygge ut en eneste kilowattime til.