Fruktbarheten har falt ytterligere

I 2014 ble det født 59.100 barn. Siden 2009 har fruktbarhetstallet sunket. Nå får kvinner bare 1,76 barn i løpet av sin fruktbare alder mot 1,98 for fem år siden.

Det ble omtrent født like mange barn i fjor som i 2013. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,76, en svak nedgang i forhold til 2013.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

I 2014 ble det født 30.370 gutter og 28.714 jenter, altså tilsammen eksakt 59.084 barn, viser tall fra SSB.

Det er kun et knippe flere barn enn året før, da det ble født 58.995 barn.Men samlet gir dette et fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,76, noe som er en svak nedgang i forhold til 2013. Samlet fruktbarhetstall viser hvor mange barn en kvinne eller mann i snitt får i løpet av sin fruktbare alder. Tallene for menn har også sunket: 1,58. Samtidig øker alderen for førstegangsfødende litt. I fjor var mor 28,7 år gammel da hun fikk sitt første barn. Far var 31,3 år.

Altså fortsetter trenden fra 2013 da vi ikke hadde vært mindre fruktbare på 11 år

Flest barn født i samboerskap

De fleste av barna som ble født i fjor (drøyt 50 prosent) hadde samboende foreldre.

Jo høyere nummer i rekken barnet er født til, dess høyere andel har gifte foreldre.

Flest samboende foreldre er det i Nord-Trøndelag (58 prosent), mens barn født i Vest-Agder har størst sjanse for å ha gifte foreldre (54 prosent). Høyest andel enslige foreldre er det i Finnmark (24 prosent).

Mest fruktbare i Rogaland

Fruktbarheten var høyest i Rogaland med et samlet fruktbarhetstall på 1,90, og lavest i Hedmark og Buskerud med fruktbarhetstall på 1,64. Likevel var det Oppland og Buskerud som hadde størst økning i fruktbarheten fra 2013 til 2014. Trenden er motsatt i Nord-Trøndelag og Finnmark hvor fruktbarheten gikk ned med 0,18. Les også:

29 ting bare de som har vært gravide (og født) skjønner

Kjenner du noen som er gravide? Her er oversikten over ting du IKKE bør si til dem!

Vi blir slått av svenskene og islendingene

Både islandske og svenske kvinner er mer fruktbare enn oss. Samlet fruktbarhetstall for Island var 1,93 i fjor. Svenskenes fruktbarhetstall var 1,89. Norge kommer altså på tredjeplass i Norden, med Finland hakk i hæl med et fruktbarhetstall på 1,75. Danmark lå sist med et fruktbarhetstall på 1,67. ## Flest barn er familiens første

42,6 prosent av barna som ble født i fjor, var familiens førstefødte. 37,4 prosent var nummer to i søskenflokken, 14,6 prosent var tredjemann og nesten 5 prosent var nummer fire eller mer i søskenflokken.

Bare 16 av 1000 fødsler i 2014 resulterte i mer enn ett barn. Det er det laveste antallet siden 1996. Av de 58 344 fødselene i fjor, var 57 411 av dem enkeltfødsler. 919 av fødslene var tvillingfødsler, og 14 av fødslene resulterte i tre barn.

Av de 919 tvillingfødslene resulterte 351 av dem i en gutt og ei jente, 306 i to gutter og 262 i to jenter. Av de 14 trillingfødslene resulterte 5 av fødslene i en gutt og to jenter, 4 i tre gutter, 3 i to gutter og en jente, og 2 i tre jenter.

Økning i antall dødfødte

I 2013 var det historisk få dødfødsler, men tallet økte i 2014. Det ble det registrert 207 dødfødte i 2014, noe som er 41 flere enn i 2013. Det er det høyeste antallet siden 2009, men fortsatt lavt sammenlignet med de fleste andre land i Europa.

Månedene med flest fødsler

Flest barn blir født i juli og færrest i desember. Her er rangeringen fra topp til bunn:

 • Juli
 • Mai
 • Juni
 • August
 • April
 • September
 • Januar
 • Mars
 • Oktober
 • Februar
 • November
 • Desember

Les også:

Den perfekte fødselen – finnes den?

Ultralydbilder viser hvordan mors røyking kan påvirke fosteret

Mari fortsatte treningen med baby i magen

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Babyverden.no

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppveks

Publisert