— Når BankID stjeles og misbrukes, er gjerningspersonen på innsiden, ikke utsiden, av gjerdet, og kan gjøre mye større og raskere skade. Vi trenger et godt system for håndteringen av BankID-brikkene, som i seg selv holder et teknisk høyt sikkerhetsnivå. Dagens ordning for utstedelse og utlevering er for sårbar og utnyttes av kriminelle, sier politiinspektør Håvard Nordbø i Politidirektoratet til Dagens Næringsliv.

BankID-tyvene bestiller en identitetsbrikke nummer to gjennom å opprette kundeforhold til en bank i en annen persons navn ved bruk av fødselsnummer. Deretter hentes BankID-brikken i Post i butikk.

Gjerningsmennene prøver seg så fram ved å logge seg på de ulike nettbankene inntil de finner nettbanken offeret har fra før. Dette er mulig fordi BankID-brikken ikke er begrenset til bruk i kun én nettbank.

— Dette vil vi se mer av fremover, og det økonomiske skadepotensialet er stort, sier Nordbø.

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID Norge sier at ID-tyverier et økende problem som også rammer dem.

BankID Norge, Bankenes Standardiseringskontor og Finans Norge arbeider nå med å hindre feilutsendelser av BankID-brikker, opplyser hun.