I 2013 ble 28.000 studielån for til sammen fire milliarder kroner sendt til inkasso. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra året før, skriver Universitas.

— Det er veldig store tall, men det er viktig å se dem i sammenheng, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

Totalt har staten 137,9 milliarder kroner utestående i studielån. I 2013 fikk de tilbake 393 millioner av kronene som hadde gått til inkasso. Det mener Simonsen er et godt resultat.

— Staten forventer ikke å få inn alt, men vi vil at kundene skal betale det utestående, påpeker hun.

De ti siste årene har antallet inkassosaker på studielån nesten blitt halvert.

— I 2003 var cirka 8,8 prosent av tilbakebetalerne under innkreving. I 2013 var det 4,7 prosent, sier Simonsen.

Simonsen forteller at Lånekassen i det store og hele er godt fornøyd med studentene som låntakere.

— Den erfaringen Lånekassen har, er at studentene er gode tilbakebetalere. De forstår at det er et lån som skal tilbakebetales, sier hun.