Stor sosial ulikhet i idretten

Deltakelse i frivillige idrettsorganisasjoner i Norge er i økende grad en aktivitet for rike, høyt utdannede og friske personer.