— Det er med på å markere den store betydningen av nedrustning når det gjelder kjemiske våpen, sier Lysbakken.

— Mennesker har i et helt århundre vært gjennom grusomme lidelser på grunn av kjemiske våpen, og OPCW har stått i spissen for destruksjonen av 80 prosent av verdens lagre av slike våpen. Dette er selvsagt også med på å legge press på dem som fortsatt sitter på slike våpen, legger han til.