Mer hasjrøyking på byen

Flere unge i Bergen røyker hasj, og det røykes mer cannabis på byens utesteder.