• UTLENDINGSFENGSEL: I dag sitter de fleste utenlandske innsatte her i Ullersmo landsfengsel, sammen med norske innsatte. Høyre vil etablere egne fengsel for utlendinger som skal ut av landet etter endt soning. FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Vil ha B-fengsel for utlendinger

Høyre vil etablere egne fengsler for utlendinger - uten særlige fasiliteter for de innsatte.