«PST har i dag besluttet å iverksette etterforskning for å undersøke om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner, dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a,» heter det i en uttalelse på PSTs hjemmesider mandag.

Aftenposten har de siste dagene skrevet at falske basestasjoner som kan overvåke mobiltrafikk, er utplassert ved Stortinget, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Parkveien, Aker Brygge, Tjuvholmen og Lysaker.

Saken får også et politisk etterspill når justisminister Anders Anundsen (Frp) må forklare seg i Stortinget om saken. Opposisjonspartiene skrev mandag brev til statsråden.

— Vi ber justisministeren redegjøre for hva som har skjedd, hva man har gjort for å forebygge mobilovervåking og hva som vil skje med denne saken videre, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) til Aftenposten.