Snaut 195.000 ungdommer har søkt om videregående opplæring for skoleåret 2013/2014. Over 90 prosent av dem har fått tilbud om skoleplass. Omtrent 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Men fortsatt står 11.500 på venteliste, etter at alle fylkeskommuner har foretatt sitt førsteinntak. Av disse er det rundt 6000 ungdommer som har rett til videregående opplæring.

De enkelte fylkene jobber nå for å sikre søkerne på venteliste skoleplass før skolestart i august, forteller Kjetil Digre, avdelingsdirektør for statistikk i Utdanningsdirektoratet.

— Ungdom har rett til å bli tatt inn til ett av de tre utdanningsprogrammene på Vg1, så alle vil få tilbud om plass. Men det kan være en utfordring for fylkeskommunene å innfri første- og andreønskene til søkerne, sier Digre.