Ber om undersøkelser

Riksadvokaten ber Gjenopptakelseskommisjonen om granskinger i uhildet regi.